Βρειτε μας στην FOOD EXPΟ GREECE!

Η 2η FOOD EXPO έρχεται να απαντήσει στο καθολικό αίτημα της αγοράς για μια σύγχρονη και δυναμική έκθεση διεθνών προδιαγραφών με ξεκάθαρη στόχευση στην Β2Β αγορά. Μετά την τεράστια επιτυχία της 1ης FOOD EXPO GREECE, μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός μεγάλου διεθνούς εκθεσιακού θεσμού για τα τρόφιμα και τα ποτά. Η 2η FOOD […]